Mô tả chi tiết

 • Giới thiệu về nhà trường
 • Giới thiệu các tính năng của nhà trường như sách và thư viện, chứng nhận, giáo viên tuyệt vời, khóa học trực tuyến
 • Liệt kê các thành tựu của nhà trường như tỉ lệ tốt nghiệp, những người làm việc, số lượng học sinh ghi danh, số năm kinh nghiệm
 • Liệt kê các khóa học và sự kiện của nhà trường
 • Mô tả chi tiết các khóa học
 • Bộ sưu tập hình ảnh
 • Cung cấp tính năng đăng kí email để nhận thông báo mới nhất của nhà trường
 • Liệt kê các ý kiến đánh giá
 • Cung cấp tính năng liên kết mạng xã hội
 • Cung cấp tính năng viết bài blog
 • Thông tin liên hệ của nhà trường và các liên kết nhanh

total-school-1