Mô tả chi tiết

  • Cung cấp tính năng tìm kiếm các khóa học
  • Giới thiệu về nhà trường
  • Cung cấp tính năng viết bài blog
  • Giới thiệu các dịch vụ của nhà trường như trò chơi giáo dục vui, các hoạt động bên ngoài, giữ và phục vụ trẻ đến phút cuối cùng, vẽ tô màu và sơn, đặt một người trông
  • Giới thiệu người giữ trẻ của nhà trường
  • Liệt kê các ý kiến đánh giá của phụ huynh
  • Giới thiệu bảng giá trông trẻ
  • Thông tin liên hệ của nhà trường và các liên mạng xã hội

Kids-Care-1