Mô tả chi tiết

  • Cung cấp tính năng tìm kiếm sản phẩm và giỏ hàng
  • Liệt kê các danh mục sản phẩm
  • Giới thiệu các sản phẩm hàng đầu, sản phẩm được giảm giá của cửa hàng, sản phẩm đặc sắc, sản phẩm mới v.v
  • Mô tả chi tiết sản phẩm
  • Cung cấp tính năng viết bài Blog
  • Ý kiến đánh giá của khách hàng
  • Khách hàng đăng kí email để nhận các tin tức mới từ cửa hàng và các thông tin giảm giá
  • Thông tin liên hệ của cửa hàng và các liên kết nhanh
  • Liệt kê các phương thức thanh toán

vg-galio-1