BẢNG GIÁ

GÓI WEB

3.000.000 VNĐ
 • Lập trình chuẩn SEO
 • Không giới hạn danh mục
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản trị các trang thông tin
 • Quản trị thông tin liên hệ
 • Tạo hộp mail theo tên website
 • Hỗ trợ demo dữ liệu ban đầu
 • Liên kết mạng xã hội
 • Slideshow ảnh động

GÓI WEB

6.000.000 VNĐ
 • Lập trình chuẩn SEO
 • Không giới hạn danh mục
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản trị các trang thông tin
 • Quản trị thông tin liên hệ
 • Tạo hộp mail theo tên website
 • Hỗ trợ demo dữ liệu ban đầu
 • Liên kết mạng xã hội
 • Slideshow ảnh động
 • Search nội bộ
 • Chức năng giỏ hàng
 • Thống kê website
 • Tuỳ chọn sản phẩm
 • Ngôn ngữ: Anh + Việt
 • Tỉ giá tiền tệ: VNĐ + USD
 • Đăng ký / Đăng nhập
 • 1 Bước đặt hàng
 • Chat online

GÓI WEB

9.000.000 VNĐ
 • Lập trình chuẩn SEO
 • Không giới hạn danh mục
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản trị các trang thông tin
 • Quản trị thông tin liên hệ
 • Tạo hộp mail theo tên website
 • Hỗ trợ demo dữ liệu ban đầu
 • Liên kết mạng xã hội
 • Slideshow ảnh động
 • Search nội bộ
 • Chức năng giỏ hàng
 • Thống kê website
 • Tuỳ chọn sản phẩm
 • Hỗ trợ 3 ngôn ngữ
 • 3 tỉ giá tiền tệ
 • Đăng ký / Đăng nhập
 • 1 Bước đặt hàng
 • Giao diện Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Mô-đun vận chuyển
 • Coupon / Voucher giảm giá
 • Sales Report
 • Bản tin / Newsletter
 • Chat online
 • Tin tức / Bài viết
 • Tích luỹ điểm thưởng

GÓI WEB

12.000.000 VNĐ
 • Lập trình chuẩn SEO
 • Không giới hạn danh mục
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản trị các trang thông tin
 • Quản trị thông tin liên hệ
 • Tạo hộp mail theo tên website
 • Hỗ trợ demo dữ liệu ban đầu
 • Liên kết mạng xã hội
 • Slideshow ảnh động
 • Search nội bộ
 • Chức năng giỏ hàng
 • Thống kê website
 • Tuỳ chọn sản phẩm
 • Hỗ trợ 3 ngôn ngữ
 • 3 tỉ giá tiền tệ
 • Đăng ký / Đăng nhập
 • 1 Bước đặt hàng
 • Giao diện Responsive
 • Thanh toán trực tuyến
 • Mô-đun vận chuyển
 • Coupon / Voucher giảm giá
 • Sales Report
 • Bản tin / Newsletter
 • Chat online
 • Tin tức / Bài viết
 • Tích luỹ điểm thưởng
 • Lập trình theo yêu cầu
 • Tặng gói quản trị web 1 năm
 • Tích hợp mô-đun Hot Deal
 • Tặng CloudPOSS 3 tháng
 • Đầy đủ tính năng TMĐT